- advertentie -

Oplossing voor verkeersopstopping Algerabrug. Brug krijgt 4 rijstroken

De gemeente is verheugd dat ook minister Van Nieuwenhuizen groen licht heeft gegeven om de knelpunten van de Algeracorridor op te lossen.

Eerder was besloten dat aanvullende financiering voor de Algeracorridor een vereiste was om te starten met de MIRT Verkenning van de oeververbinding regio Rotterdam. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de gemeenten Rotterdam, Krimpenerwaard, Capelle en Krimpen aan den IJssel hebben hiervoor nu 46 miljoen euro extra gereserveerd, waarmee het benodigde budget van 90 miljoen euro is geregeld.

Krimpen draagt 8 miljoen bij

Aan de gemeente Krimpen is gevraagd om zich in deze fase garant te stellen voor 8 van de 68 miljoen die voor de lange termijn geraamd zijn. Pas na de afronding van de MIRT verkenning worden definitieve afspraken over bekostiging van de maatregelen afgesproken.

Lange termijn aanpak

Op lange termijn kunnen we het knelpunt op de Algeracorridor op meerdere manieren aanpakken. Gedacht wordt aan een maatregelenpakket met een focus op opwaarderen van de corridor en aan een pakket met een focus op verandering van vervoerswijze. Bij focus op opwaarderen wordt gedacht aan aanpassingen aan de Algeracorridor (de wegen naar de Algerabrug), de brug gereed maken voor vier rijstroken voor de auto en een aparte fietsbrug over de Hollandsche IJssel. Bij verandering van vervoerswijze wordt onder andere gedacht aan het inzetten op openbaar vervoer en fiets en aanpassingen aan de Ketensedijk, Algeraweg en het Capelseplein. De bouwstenen worden in de MIRT verkenning verder uitgewerkt en onderzocht op effectiviteit en effecten op de knelpunten op zowel auto, OV als fiets. Een mix van maatregelen uit deze twee pakketten is daarbij waarschijnlijk het eindresultaat.

Korte termijn aanpak

Op de korte termijn neemt Krimpen aan den IJssel zelf zijn verantwoordelijkheid door in het groot onderhoudsproject grote kruising diverse doorstroom- en andere verbetermaatregelen voor de Algeracorridor te treffen.

Lees meer hierover in ons algerabrug dossier
Algerabrug

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

- Advertentie -